In english!

Välkommen till Pyttemjuk!

Pyttemjuk består av en servrer som står i Varekil, Orust.

Vi är två datatekniker, Fredrik (, Fredrik's Raytracing & Stuff) och Peter (, Ekorrhörnet). På vår fritid intresserar vi oss för att samla på det mesta som folk slänger bort, så länge det har med datorer att göra vill säga.

Pyttemjuk har funnits sedan 3 mars 1998, och plattformen har ändrats under tiden. Vi började med en gammal AS/400, som vi snart uppgraderade till en något nyare AS/400, men idag kör vi på PC med Windows Server och Lotus Domino. Pyttemjuk är en registrerad domän i Niue, och det faktum att detta land har fått domänen .nu är det som gör den så attraktiv för framför allt svenskar. Denna lilla ögrupp har idag massor av registrerade domäner!

Den mesta grafiken på den här servern är original, med copyright antingen hos Pyttemjuk eller av ägaren av sidan. Trots det finns det annan grafik här också. Om Du ser någon grafik som Du vet är copyright av någon utanför Pyttemjuk, vänligen skicka oss ett mail om det till , och specificera sida och bild, så ska vi göra en ansträngning att antingen ta bort bilden eller skaffa tillstånd från copyrightinnehavaren.


Surfa väl!


Fredrik & Peter

 


Copyright © 1997, 2018 Fredrik Åström, Peter von Stöckel.
Powered by Banana Website 3.2